Uputstvo za instalaciju programa Gradjevinski List

Program za vodjenje gradjevinske dokumentacije

Građevinski LIST - Uputstvo za instalaciju

Klikom na Demo verzija gradjevinskog programa List Preuzmi demo (3.1 MB) pokrećete preuzimanje instalacionog programa. Prikazaće se dailog 'File Download' u kome selektujete dugme 'Run'.

Preuzimanje gradjevinskog lista

 

Nakon toga će uslediti preuzimanje programa sa web sajta na Vaš računar koje može potrajati nekoliko minuta u zavisnosti od brzine Vaše internet konekcije.

Preuzimnanje programa

 

Po završetku preuzimanja prikazaće se dialog koji označava početak instalacije, na ovom dialogu selektujte dugme 'Run'.

Pkretanje instalacije programa

 

Nakon toga se prikazuje prvi korak instalacije koji možete videti na slici ispod. Na ovom dialogu izaberite dugme 'Dalje' da biste započeli instalaciju.

Prvi korak instalacione procedure

 

Nakon čega će se izvršiti instalacija programa.

Instalacija gradjevinskog lista je u toku

 

Po završetku instalacije prikazuje se sledeći dialog, potvrdite uspešnu instalaciju selektovanjem dugmeta 'Gotovo'. Ovim je instalacija uspešno završena i program Gradjevinski List će se automatski startovati.

Uspesno zavrsena instalacija

Na Vašem desktopu, radnoj površini računara, će se kreirati ikona Gradjevinskog lista, pomoću koje možete startovati program:

ikona gradjevinskog lista