Gradjevinski program List

Program za vodjenje gradjevinske dokumentacije

Građevinski LIST

Građevinski LIST je program za gradjevinska preduzeća, preduzetnike i zanatske radnje, kako bi se brže, efikasnije i tačnije obradila dokumentacija koja prati izvodjenje radova. Program prati proces rada  izrade dokumentacije od predmera i predračuna do ispostavljanja konačnih računa. Program dolazi sa 16000 standardnih gradjevinskih normi.

Svi navedeni procesi su medjusobno povezani, omogućen je automatski prenos podataka, tako da je potrebno Vaše minimalno angažovanje kako bi obradili gomilu dokumentacije. Ovaj gradjevinski program fukcioniše tako što se  unesu podaci predmera i predračuna (opis pozicije, jedinica mere, količina, cena) ili se isti preuzme iz excela, dalje program kreira obračunske listove gradjevinske knjige sa podacima iz predmera (opis, jedinica mere, ugovorena količina, ugovorena cena), na Vama je da upišete količine izvedenih radova, a dalje program sam kreira privremenu ili okončanu situaciju, rekapitulaciju, kao i račun sa obračunom PDV-a.Kupi gradjevinski program List Kupi program

Uputstvo za instalacijuPročitaj uputstvo za instalaciju...

Ograničenja demo verzije

Demo verzija programa list je ograničena vremenski, program će raditi na Vašem računaru mesec dana od dana instalacije.
Na svakom dokumentu koji odštampate iz programa nalaziće se natpis DEMO VERZIJA.

Uputstvo za korišćenje programa

Uputstvo za korišćenje programa možete preuzeti ovde (PDF dokument)
Uputstvo za gradjevinski program List Preuzmi Uputstvo za program